Grantiau Cyngor Gwynedd =
Read Online
Share

Grantiau Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council grants. by Gwynedd (Wales). County Council (1996-)

  • 464 Want to read
  • ·
  • 85 Currently reading

Published by Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council in Caernarfon .
Written in English


Book details:

Edition Notes

Welsh and English text.

Other titlesGwynedd Council grants.
ID Numbers
Open LibraryOL18327122M

Download Grantiau Cyngor Gwynedd =

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

Cysylltu â ni. E-bost: [email protected] Ffôn: Cyfeiriad: Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH Pwyntiau cyswllt - Siopau Gwynedd. Os ydych yn dymuno cael mynediad at wasanaethau'r Cyngor wyneb-yn-wyneb, gallwch wneud hynny yn ein swyddfeydd Siopau Gwynedd sydd wedi eu lleoli yn y safleoedd canlynol. Arfon: Cyngor Gwynedd, Stryd y . Cyngor Gwynedd Council 17 hrs Mae Cynllun Adnewyddu a Buddsoddiad Eiddo Canol Dinas Bangor yn darparu arian (grantiau a benthyciadau di-lôg) i berchnogion a phreswylwyr adeiladau masnachol i wella blaen adeiladau a dod â gofod gwag yn ôl i ddefnydd. Dyna mae Arweinydd Cyngor Gwynedd, Dyfrig Siencyn, wedi ei ddweud, wedi iddi ddod i’r amlwg bod modd manteisio ar amwysterau penodol yn y gyfraith. Yng Nghymru mae busnesau sydd yn cyflogi llai na naw o bobol yn medru ceisio am grantiau gwerth £10, fel rhan o becyn £bn y Llywodraeth. Tra bod Cyngor Gwynedd yn dweud nad yw wedi prosesu unrhyw grantiau ar gyfer perchnogion ail gartrefi, mae Cyngor Powys yn y broses o ddosbarthu taliadau yn .

Cofiwch mai'r dyddiad cau ar gyfer Grantiau cymorth busnes Llywodraeth Cymru ydi 30 Mehefin. Mwy o wybdoaeth yma: CYNGOR GWYNEDD Swyddfeydd y Cyngor Stryd y Jêl Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH Ffôn: Ebost: [email protected] TALIADAU TAI DEWISOL (TTD) FFURFLEN GAIS Gallwch gael Taliadau Tai Dewisol os ydym yn meddwl eich bod angen cymorth ychwanegol gyda’ch. Cyngor Gwynedd Council 6 hrs Os ydych chi'n berchen ar, yn rhedeg neu'n rheoli tafarn, bar, bwyty neu gaffi yng Nghymru, dilynwch y 5 cam syml hyn i helpu i gadw eich cwsmeriaid, eich gweithwyr a'ch busnes yn ddiogel. Am ragor o wybodaeth cysyllter ag Adran Grantiau Cyhoeddi. Drwy e-bost i @ neu ffonio Grantiau at ddeunydd Saesneg: Ashley Owen Swyddog Datblygu Grantiau (Saesneg) Cyngor Llyfrau Cymru Castell Brychan Aberystwyth Ceredigion SY23 2JB Ffôn: Ffacs: E-bost: @

Grantiau cymorth busnes Llywodraeth Cymru. Cyngor Gwynedd Council. views Yesterday. Welsh Government Business Support. Cyngor Gwynedd Council. K views Yesterday. Canolfannau Ailgylchu. Cyngor Gwynedd Council. views Yesterday. Recycling Centres. Cyngor Gwynedd Council. views Yesterday. Related Pages. o Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Conwy o Tai Tarian - Castell-nedd Port Talbot o Cyngor Dinas Casnewydd - Casnewydd o Cyngor Gwynedd, Gwynedd o Cyngor Sir Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin 5 LlywodraethCymru, (). Grantiau Her Cyfuno Caerdydd: Cymru. The Welsh Books Council is a national body, funded by the Welsh Assembly Government, which provides a focus for the publishing industry in Wales. It provides a number of specialist services (in the fields of editing, design, marketing and distribution) with a view to improving standards of book production and publication in both Welsh and English. Gwefan swyddogol Cyngor Tref Criccieth. Gwneud cais am Grant gan Gyngor Tref Criccieth. Bydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau ddwy waith y flwyddyn, ym mis Ionawr (dyddiad cau 31 Rhagfyr) a mis Gorffennaf (dyddiad cau 30 Mehefin).